Home.Introductie.Wat is een ...Producten.Tarieven.Privacy-beleid.Contact / weekenddienst.
Tandprothetischepraktijk
070 3870679
Uw lach,
										ons
										vakmanschap
Copyright © 2018 Tandprothetische Praktijk F.W. Rullens - All Rights Reserved

Per ziektekostenverzekeraar gelden afwijkende vergoedings-
bedragen en daarom is het niet mogelijk om hier direct een helder
antwoord op te geven. Dit is namelijk voornamelijk afhankelijk waar en
hoe u verzekerd bent. Veel is afhankelijk van een zogenaamde aanvullende
verzekering.

 

Over het algemeen geldt het volgende:


Reparaties en rebasingen (opvullen van  bestaande prothese) worden voor 90% vergoed uit de basisverzekering de eigen bijdrage is 10%

U dient wel rekening te houden met uw eigen risico.

Prothese op implantaten

Gebitsprotheses  op implantaten worden vergoed uit de basisverzekering. Uw eigen bijdrage is 8% per boven en 10% per onderprothese. Bij een volledige gebitsprothese boven en onder op is uw eigen bijdrage 18% van het totaal bedrag.
ook hier is het eigen risico van toepassing

Bij een partiële prothese
De verzekeraar beschouwt dit als een particuliere handeling wat inhoudt dat de verzekerde de kosten zelf moet voorschieten en daarna de nota opstuurt aan de verzekeraar. Deze bekijkt welk pakket er is afgesloten en vergoedt dan dat deel waar verzekerde recht op heeft, rechtstreeks aan verzekerde.

Tarieven